Kolineární soustava půlvlnných dipólů napájených od konce
Půlvlnné prvky nutno zkrátit v poměru podle následujícího grafu (V je činitel zkrácení, kterým se násobí vypočtená délka):Čtvrtvlnný prvek a radiály zkrátit dle:Fázovací vedení musí mít po celé délce konstantní rozteč a nezkrácenou původní délku.

Rozměry by měly být dodrženy dost přesně, takže je vhodné při kratších vlnových délkách vodiče dostatečně ostře zalamovat. Případná izolace musí být zanedbatelně silná vůči průměru vodiče. Radiál by mělo být 3-5 a musí být propojeny se stíněním přímo na obvodu konce kabelu (nebo na konektoru).

Délka
[lambda]
Zisk
[dBi]
přibližná délka
pro 2,4 GHz
[mm]
14,5125
27250
49,5500
8121000